INFO WEB PRO ŘIDIČE  ÚSEKU - T1.‚T2.‚T4.‚T7.‚T9.‚T10.‚T11.‚T12

Vítejte na stránce dp-a-kacerov.wbs.cz v sekci Příběhy ze života DP aj.

 

 
 
 
  Máte-li nějaké vtipné situace, události, zážitky ze života dopraváků, nebo i nějaké pěkné vtipy,
    může být i obrázek či fotografie zašlete nám je na e-mailovou adresu:    dp-a-kacerov@wbs.cz
PODĚLTE  SE  S  OSTATNÍMA  DOPRAVÁKAMA 
 
 

DODATEK K PRACOVNÍ SMLOUVĚ PLATNÝ OD 1.1.2011

1) Nemocenská

Zaměstnavatel nebude nadále akceptovat potvrzení od lékaře o pracovní neschopnosti.Kdo může dojít k lékaři, dojde i do práce.

2) Chirurgické zákroky

Veškeré operace jsou v době Vašeho pracovního poměru zakázané! Firma vás přijala jako celého a neporušeného člověka. Pokud si necháte něco odstranit, bude to posuzováno jako hrubé porušení pracovní kázně.

3) Volno na zotavenou

Každý zaměstnanec má nárok na 104 volných dnů za rok. Tyto dny se budou nazývat soboty a neděle.

4) Absence z důvodu úmrtí

Tato absence Vám bude omluvena pouze za předpokladu, že zaměstnavatele uvědomíte minimálně 14 dní předem, protože jste povinni za sebe zapracovat náhradu.

5) Návštěva toalety

Návštěva na toaletách se budou řídit abecedním pořádkem. Všichni zaměstnanci začínající na písmeno A půjdou na toaletu mezi 8:00 až 8:20, písmeno B 8:20 až 8:40 atd. Pokud to nestihnete v uvedeném čase, musíte počkat do druhého dne, nebo si vyměnit časenku s jiným zaměstnancem. Tato změna musí být písemně povolena od vedoucích obou zaměstnanců. Pro použití toalety jsou stanoveny 3 minuty. Po uplynutí tohoto limitu se ozve zvukové znamení, toaletní papír se ukryje a dveře toalety se otevřou dokořán.

6) Přestávka na oběd

Hubení zaměstnanci - 1 hodina (musí lépe vypadat).                                                                                               Zaměstnanci se standartní váhou - 30 minut (stačí udržení váhy).                                                                                  Tlustí zaměstnanci - 5 minut (stačí na vypití odtučňovacího koktejlu).

7) Kodex oblékání

Doporučuje se, aby zaměstnanci chodili do práce oblečení úměrně svému platu. Kdo bude přistižen ve značkovém oblečení, bude to znamenat, že je na tom finančně dobře a může mu být snížen plat.

Děkujeme Vám za loajalitu vůči naší společnosti, Jsme tu od toho, abychom zabezpečili pozitivní zaměstnanecké ovzduší.

Za osobní oddělení zpracovala Nováková v.r.

 

DVĚ SPOŘÁDANÉ ŽENY

 Dvě spořádané ženy, kamarádky, si vyrazí na dámskou jízdu a nějak nechtěně se ožerou jako dogy. Vrací se v noci domů a když prochází kolem hřbitova přepadne je naléhavá potřeba. Zapadnou tedy mezi hroby, ale ani jedna nemá toaletní papír.  První si tedy stáhne kalhotky, utře se s nimi a zahodí je.  Druhá má drahé luxusní prádlo, které nechce obětovat.Všimne si věnce na hrobu u něhož dřepí, šáhne teda po stuze vytře se tou stuhou z věnce.                                                                                                                                                                Ráno si jejich manželé telefonují a stěžují si jak jindy spořádané a slušné ženušky jsou zlitý jako vázy a teď chrápou v posteli.                                                                                                                                                      Jeden z nich si ještě podotkne: Ty vole, ale začínám tušit to nejhorší!Ta moje přišla bez kalhotek!  A ten druhýna to: Hmm, to nic není.  Tý mojí čouhá z půlek nějaká pentle a na ní je napsáno:                                                      OD CELÉHO HASIČSKÉHO SBORU - NIKDY NA TEBE NEZAPOMENEME.

 
 
Skutečná událost 2010
VAROVÁNÍ – VÝZVA !!!
 
Tohle varování platí
pro všechny řidiče autobusu MHD a zaměstnance Dopravního podniku,kteří se pohybují městem v uniformě
ať už cestou z práce, nebo do práce, nebo se pohybují městem v uniformě za jakýmkoliv jiným účelem
a používají k dopravě po městě tramvaj!
 
NIKDY NENASTUPUJTE DO TRAMVAJE PŘEDNÍMI DVEŘMI !!!
 
Tento téměř hororový příběh se stal zcela nedávno jednomu našemu kolegovi z garáže KAČEROV cestou na střídání.
 
   Tento nejmenovaný kolega, cestoval do zaměstnání metrem na své téměř pravidelné trase: METRO C – TRAMVAJ – METRO B, tak jako už nesčíselněkrát před tím a nic netuše, v dobré víře, vystoupil z METRA na Náměstí I.P. Pavlova a odhodlaně čekal na tramvaj, s kterou se chtěl svézt 2 zastávky na KARLOVO NÁMĚSTÍ na přestup na METRO B a tam pokračovat dále NA KNÍŽECÍ – po své pravidelné trase.
 
  A opravdu, tramvaj si to za chvilku přihasila, odhodlaný kolega si stoupnul před přední dveře, řidička tramvaje otevřela dveře …... Ale nyní pozor – změna!
 
... otevřela i dveře od kabiny a spustila magnety na kolejnice. Čapla do ruky již předem sbalenou tašku, vylítla z kabiny jako neřízená střela ze základny se slovy:
 
         „Díky! – já spěchám !!!“
 
  Opravdu kvapně zmizela kdesi v dáli na eskalátorech metra. Překvapený kolega, který v tu chvíli nevěděl která bije a nezmohl se na slovo odporu, zůstal stát jako opařený na schodech tramvaje a vyděšeně skrze otevřené dveře od kabiny pozoroval její ovládací prvky. Byl to neuvěřitelný pohled-vyděšený řidič autobusu a vyděšená TRAMVAJ.
  Za prvé nevěděl, jak se ten ďábelský stroj obsluhuje, za druhé nevěděl, kudy jen tahle linka jede a za třetí, za 20 minut měl střídat svého parťáka na své pravidelné autobusové lince NA KNÍŽECÍ.
 
  V tu chvíli se mu před očima promítnul, celý jeho dosud vcelku poklidně prožívaný život, bosé čelo mu orosil studený pot a jeho srdeční frekvence pomalu ale jistě stoupala k nebesům. Cestující veřejnost v tramvaji ho probodávala svým pichlavým pohledem a kdyby nejpozději do 10 vteřin nenastoupil do kabiny a nerozjel se, pravděpodobně by ho ukamenovala. Už si nepamatuje jak dlouho tam stál, ale připadalo mu to jako celá věčnost.
  Když tu náhle, kde se vzal, tu se vzal, s jazykem vyplazeným až na vestě se přiřítil tramvaják a se slovy:
 
         „SORRY, - JÁ JSEM TO DŘÍV NESTIH !!!“
 
...Zajel do kabiny jako korkový špunt do lahve, otřel pot z čela, zvednul magnety, zavřel dveře, zazvonil a odjel!
 
 - Tak bacha na to, dámy a pánové! - I tramvajáci mají své dny!!!
TN-K
 
 
 
 
TOPlist